Valorizacija ruralne baštine: kreativne zajednice u Podravini

Međunarodna radionica

19. - 29. kolovoza 2020

 

 


U partnerstvu s Interpretacijskim centrom Kuća Petar Preradović njemačkom udrugom European Heritage Volunteers 


Međunarodna radionica kulturne baštine 2020. godine održala se u podravskoj regiji na sjevernom, ruralnom dijelu Hrvatske. Odabrani sudionici došli su iz Hrvatske, Meksika, Turske i SAD-a. Zemljopisno područje Podravine uzima se kao mjesto radionice jer se sastoji od mnogih manjih zajednica bogate materijalne i nematerijalne baštine, još uvijek neistražene i nedovoljno vidljive na lokalnoj i međunarodnoj razini. Volonteri će raditi u općini Pitomača gdje se nalazi jedan od partnera na projektu - Interpretacijski centar Kuća Petar Preradović. 

Općina Pitomača smještena je u sjeverozapadnom dijelu Virovitičko-podravske županije, blizu granice sa Republikom Mađarskom. Pitomača je zbog svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti od velike važnosti za Županiju. Najpoznatija je kao rodno mjesto poznatog hrvatskog pjesnika Petra Preradovića. Njegova kuća u Grabovnici je sagrađena u 18. stoljeću u jedinstvenom stilu regije, te je od velike povijesne i kulturne vrijednosti. Kroz povijest, kuća je služila u vojne svrhe, a u drugoj polovici 19. stoljeća kao skladište poljoprivredne zadruge. Obnovljena je 1909., a 1968. postala je jedna od prvih muzeja posvećenih piscu. U 2018. godini temeljito je obnovljena i stvorena je nova suvremena kulturna i turistička atrakcija inspirirana pjesnikovim životom i djelom. Zahvaljujući sredstvima Europske unije iz programa Interreg prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske, općina Pitomača u lipnju 2019. godine službeno je otvorila moderan interpretacijski centar od značaja za cijelu podravsku regiju.

Potencijal ovog ruralnog kraja Hrvatske još nije dovoljno iskorišten. Ipak privlači sve veći broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, posebno onih koji traže očuvan i čist krajolik i koji žele upoznati kulturnu baštinu i običaje ovog ruralnog područja. Interpretacijski centar posvećen je obogaćivanju kulturne ponude regije, a tijekom radionice bio je korišten kao radni prostor za volontere.

Ruralne zajednice, sela koja se nalaze u Podravini, trenutno su nepovezana i postoji snažna potreba da se zajednički radi na njihovom okupljanju koristeći kulturu i kreativnost kao pokretače inovacija. Glavni cilj međunarodne radionice kulturne baštine u Podravini bio je interpretirati i valorizirati bogatu materijalnu i nematerijalnu ruralnu kulturnu baštinu te umrežiti manje kreativne zajednice i relevantne lokalne aktere. Ova mreža temeljiti će se na njihovom kreativnom potencijalu, tradiciji i vrijednosti baštine koju podrazumijevamo kao resurs za poticanje društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja. Glavnu ulogu u ovoj inicijativi imao je lokalni partner - Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića. Cilj Centra je promovirati i sačuvati ne samo pjesničko djelo, već i kulturno nasljeđe regije u širem smislu i pokrenuti nove interdisciplinarne inicijative.

Uloga volontera je ponajprije bila istraživanje potencijala Pitomače i Podravine te mapiranje mogućnosti / točaka interesa / aktera koje treba uključiti u mrežu, usredotočujući se na povijesne aspekte (materijalnu kulturnu baštinu), ali i na tradicije, običaje, umjetnost i obrt te suvremene kreativne lokalne aktere. Drugi korak je bila izrada prijedloga za povezivanje ovih zajednica, razmišljanje o potencijalnoj organizacijskoj strukturi mreže, programu, strategijama razvoja i korištenja kulturne baštine i kreativnosti kao glavnih alata za bolju integraciju i buduću suradnju. Stoga je glavni cilj radionice bio poboljšati povezanost ruralnih zajednica u Podravini, podići svijest i iskoristiti njihove sinergije za promicanje i vrednovanje ruralne kulturne baštine, istodobno razvijajući kulturni turizam. Projekt je rezultirao izradom inicijalnih prijedloga koji mogu poslužiti kao podloga za budući participativan rad. Sinergije između različitih aktera su ključne za uspjeh i nastavak ove inicijative te postizanje željenog utjecaja na lokalnu zajednicu, doprinos ekonomskom razvoju regije i dugoročno osnaživanje mladih kreativaca i civilnog sektora.

Pročitajte cijelo izvješće i prijedloge OVDJE.

Želite li organizirati sličnu radionicu u vašem gradu?  Javite nam se!
Iz medija: 
E-Podravina (1)
E-Podravina (2)
Informativni Centar Virovitica (1)
Informativni Centar Virovitica (2)
Podravski.hr
Turističke priče 
Plava Televizija
Preradovic.eu
Interpret Europe Newsletter / Website

Uz podršku:

     

hrHrvatski