Periferna mreža

 

U partnerstvu s:

Udrugom za kulturu Beat (koordinator projekta) i partnerima:

  • Osnovna škola Ante Starčević, Dicmo

  • Osnovna škola Dugopolje

  • Škola likovnih umjetnosti Split

  • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

  • Glazbeno društvo P. I . Čajkovski, Dugopolje

 

Projekt je namijenjen poticanju i razvoju kreativnosti među djecom i mladima koji žive na periferiji Splita čime su manje izloženi utjecaju kulturnih institucija. Cilj je omogućiti polaznicima, putem izvan-institucionalnih obrazovnih programa, razvoj kreativnosti i socijalnih vještina i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu. Projekt promovira integraciju i socijalizaciju djece i mladih različitih godišta te različitih psihofizičkih i socijalnih karakteristika. S nizom likovnih i glazbenih radionica, edukativnim predavanjima, izložbama, koncertima i okupljanjima, te u suradnji s 4 partnera i 5 institucija, ovaj projekt će doprinijeti poboljšanju kvalitete života te socijalnoj inkluziji djece i mladih.

 

U sklopu projekta, Culture Hub Croatia će doprinijeti sa sljedećim aktivnostima:

  • likovne radionice za djecu

  • izložbe i okupljanja: participativna organizacija i priprema komunikacijskih materijala

  • radionice i edukativna predavanja za srednjoškolce uključujući uvod u kulturno upravljanje i kulturne politike

    Dugoročni cilj ovih radionica je poticanje učenika na razmišljanje o njihovoj ulozi u oblikovanju kulturnog života grada, poticanje kritičkog razmišljanja i kreativnosti, stvaranje i izražavanje svog vlastitog mišljenja; razmišljanje o njihovim profesijama i mogućnostima budućeg rada kroz promišljanje o njihovoj ulozi u društvu te utjecaju njihovog doprinosa. Korištenjem participativne metode te radom u grupama s otvorenom raspravom i slobodnom razmjenom ideja, učenici u neformalnom okruženju imaju priliku stvarati i razmišljati izvan okvira čime stječu meke vještina te vještine vodstva i timskog rada.

U svim aktivnostima koristimo inovativan, participativan pristup i metodologiju uključujući tehnike i učenja temeljene na projektima koji razvijaju kreativnost, kritičko razmišljanje i izražavanje kod djece i mladih.

 

Projekt se provodi u školskim godinama 2018./2019. i 2019./2020.

Projekt je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kroz program neformalnog obrazovanja i usavršavanja.

hrHrvatski
en_USEnglish hrHrvatski